Студио за графичен дизайн

FREE DESIGN Studio

Ние можем да създадем вашето фирмено лого или да го надградим, ако имате вече такова. Можем да векторизираме изображения и лога с висока сложност.
Проектираме визуални модели. Създаваме файлове за бродиране.
Студио за машинна бродерия

FREE DESIGN EMBROIDERY

Бродирането на работното облекло е избор, който допълва и надгражда лицето на фирмата. То е важен критерий за затвърждаването на имиджа на всяка компания с ясна визия и фирмен стил.
Когато служителите на фирмата са облечени с брандирано работно облекло:
• Показва на служителите, че компанията мисли за тях
• Създава се атмосфера на екипност и фирмената култура
• Утвърждава се бранда пред клиентите
Можем да Ви помогнем в създаването на Ваше лого (ако нямате такова) или да го надградим. Векторизираме изображения и лога с висока сложност.
Свържете се с BRODIRAM.BG и брандирайте вашето фирмено облекло!