Форма за запитване

Запитване
От името на

Maximum file size: 104.86MB

Фактура
Съгласие

1.Изпълнителят е длъжен:
1.1Ако в поръчката е включено изработването на мостра, да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение и подпис мостра по настоящия договор преди отпечатване.
1.2Ако в поръчката не е включено изработването на мостра, да спазва стриктно подаденият от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МАКЕТ.
1.3Да информира своевременно Възложителя в случай на забава, породена от обективни или субективни причини.
2.Възложителят има право да се информира за допълнителните разходи възникнали в процеса на изработка, както и да ги отказва, в случай, че вече не са извършени.
3.Изпълнителят не може да отговаря за влошаване качеството на готовата продукция, получено в резултат на подадени некачествени изходни материали или отказ от извършване на векторизация, експонация, сложна обработка на изображения, както и не носи отговорност за цветови несъответствия при липса на цветопроба.
4.При готов предпечат на клиента Изпълнителят не може да отговаря за несъответствия и липси в готовата продукция резултат от неспазване изискванията описани в т.2.

Всички задължителни полета са отбелязани с *
Всички цени са с включено ДДС